Vaishali Samant

Vaishali Samant and me during Sare Sangeetkar